2014: een jaar in het teken van eigen kracht

2014 was voor Mosae Zorggroep opnieuw een jaar in het teken van eigen kracht. Naar binnen toe hebben we de in 2013 ontwikkelde strategische koers van een nadere uitwerking voorzien door middel van organisatorische aanpassingen. Naar buiten toe hebben we samenwerking gezocht met alle partijen die nodig zijn om de stelselwijzigingen in de langdurige zorg per 1 januari 2015 goed te laten verlopen.

In deze website doen we verslag van 2014. Daarmee richten we de blik vanzelf op de toekomst, want vrijwel alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben als doel: Mosae Zorggroep klaar maken voor de toekomst.

Drie perspectieven

We bekijken het jaar vanuit drie perspectieven en kiezen er nadrukkelijk voor om zoveel mogelijk mensen zelf aan het woord te laten. We zetten management, medewerkers en cliënten in eigen kracht, dus geven we ze ook hier hun eigen stem. 

Eigen kracht van de organisatie

Vastgoedontwikkeling / huisvesting, herstructurering de omslag naar wijkgericht werken, extramuralisering en de verdere uitbouw van behandeling zijn de belangrijkste aandachtspunten van afgelopen jaar.

Eigen kracht van medewerkers

We versterken de kracht van onze medewerkers via scholing en training en hebben van oudsher veel oog voor medezeggenschap. Daarnaast is het belang van vrijwilligers groter dan ooit.

Eigen kracht van cliënten

Participatie en medezeggenschap zijn basisvoorwaarden om cliënten meer in hun eigen kracht te zetten.

Maak de verbinding

Met zoveel aandacht voor eigen kracht zou de indruk kunnen bestaan dat we het allemaal zelf moeten oplossen. Dat is vanzelfsprekend niet het geval. Eigen kracht is immers ook: op tijd de verbinding zoeken en elkaar aanspreken op de zaken waar we goed in zijn.

We nodigen u uit om vrijuit rond te klikken in deze site en vooral te reageren op al onze bespiegelingen.

Mail uw bevindingen, ideeën en reacties naar: samen-op-eigen-kracht@mosaezorggroep.nl.

of vul direct het beoordelingsformulier in.

.

.

download